واحدها - آرشیو

بازدید دبیر شورای عالی فضای مجازی از غرفه پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران در دومین نمایشگاه بین‌المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات کیش

بازدید دبیر شورای عالی فضای مجازی از غرفه پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران در دومین نمایشگاه بین‌المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات کیش

دبیر شورای عالی فضای مجازی از غرفه مرکز نوآوری پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران در اولین روز از نمایشگاه کیتکس ۲۰۲۲ بازدید کرد.

گسترش همکاری‌های دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و دانشکده علوم سازمانی دانشگاه بلگراد

گسترش همکاری‌های دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و دانشکده علوم سازمانی دانشگاه بلگراد

پیش‌نویس تفاهم‌نامه همکاری بین دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و دانشکده علوم سازمانی دانشگاه بلگراد تهیه شد.