واحدها - آرشیو

تجدید میثاق دانشجویان با شهید حاج قاسم سلیمانی

تجدید میثاق دانشجویان با شهید حاج قاسم سلیمانی

به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکدگان فارابی، اردوی زیارتی و سیاحتی شهر کرمان با عنوان «میثاق دانشجویان با شهید حاج قاسم سلیمانی»، ۱۶ آذر برگزار و جمعی از دانشجویان دانشکدگان فارابی همزمان با روز ...