واحدها - آرشیو

برگزاری جشنواره ۱۹ روزه "از روز آب تا نوروز آب" در دانشگاه تهران

برگزاری جشنواره ۱۹ روزه "از روز آب تا نوروز آب" در دانشگاه تهران

سومین دوره جشنواره "از روز آب تا نوروز آب" از ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۰ تا دوم فروردین ماه ۱۴۰۱ یعنی در بازه زمانی بین روز ملی آب تا روز جهانی آب، توسط کرسی یونسکو ...

برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت در همکاری مشترک بین دانشگاه تهران و مراکز علمی عتبه عباسیه

برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت در همکاری مشترک بین دانشگاه تهران و مراکز علمی عتبه عباسیه

رئیس پردیس البرز دانشگاه تهران از برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت در همکاری مشترک بین دانشگاه تهران و مراکز علمی عتبه عباسیه خبر داد.

اثر دانشیار تاریخ دانشگاه تهران برای کمک به تحقیقات مشروطه‌پژوهی / معرفی کتاب: اسناد آرشیو عثمانی با محوریت مشروطۀ ایران

اثر دانشیار تاریخ دانشگاه تهران برای کمک به تحقیقات مشروطه‌پژوهی / معرفی کتاب: اسناد آرشیو عثمانی با محوریت مشروطۀ ایران

کتاب «اسناد آرشیو عثمانی با محوریت مشروطۀ ایران و کوشش‌های تجدّدگرایانۀ ایرانیان استانبول» که به تازگی توسط دکتر حسن حضرتی استاد دانشگاه تهران منتشر شده است، به چاپ دوم رسید.

همایش بین‌المللی تحولات جهانی در عصر کرونا و پساکرونا در دانشگاه تهران برگزار می‌شود

همایش بین‌المللی تحولات جهانی در عصر کرونا و پساکرونا در دانشگاه تهران برگزار می‌شود

همایش بین‌المللی «تحولات جهانی در عصر کرونا و پساکرونا» نیمه اسفند ماه در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار می‌شود.