مطالب مرتبط با کلید واژه

اینوماین


سومین جشنواره ایده‌های ارزش‌آفرین معدن و صنایع معدنی «اینوماین ۳»
مؤسسه یونیدرو برگزار می‌کند:

سومین جشنواره ایده‌های ارزش‌آفرین معدن و صنایع معدنی «اینوماین ۳»

روابط‌عمومی دانشگاه تهران: سومین جشنواره ایده‌های ارزش‌آفرین معدن و صنایع معدنی با عنوان «اینوماین ۳» با تأکید بر روی فناوری‌های نوین و High Tech در حوزه معدن و صنایع معدنی برگزار می‌شود.

ادامه مطلب