اخبار ورزشی - آرشیو

تیم شطرنج دانشگاه تهران عنوان سوم مسابقات قهرمانی ادارات دولتی استان تهران را کسب کرد

تیم شطرنج دانشگاه تهران عنوان سوم مسابقات قهرمانی ادارات دولتی استان تهران را کسب کرد

تیم شطرنج اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه تهران، عنوان سوم مسابقات قهرمانی سازمان‌ها و ادارات دولتی استان تهران را کسب کرد.