اخبار ورزشی - آرشیو

دومین همایش ملی ورزش و بیماری‌ها در پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران برگزار شد

دومین همایش ملی ورزش و بیماری‌ها در پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران برگزار شد

دومین همایش ملی ورزش و بیماری‌ها از سوی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران و با همکاری پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۹ و ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ در این ...

مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه تهران؛ رئیس برتر هیأت ورزش‌های دانشگاهی

مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه تهران؛ رئیس برتر هیأت ورزش‌های دانشگاهی

هیأت ورزش‌های دانشگاهی استان تهران به ریاست علی حبیب‌اللهی، مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه تهران، در ارزیابی پایان سال ۱۳۹۵ هیأت‌های استانی، فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، به عنوان هیأت برتر انتخاب شد.