اخبار ورزشی - آرشیو

رییس دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه تهران عضو پروژه سیاست گذاری ورزشی یونسکو شد

رییس دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه تهران عضو پروژه سیاست گذاری ورزشی یونسکو شد

دکتر رضا رجبی، رییس دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه تهران، عضو پروژه سیاست گذاری "تربیت‌بدنی با کیفیت" (UNESCO’s Quality Physical Education Policy Project) یونسکو شد.