اخبار ورزشی - آرشیو

هفدهمین جشنواره ورزشی دانشجویان و چهاردهمین جشنواره ورزشی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران پایان یافت

هفدهمین جشنواره ورزشی دانشجویان و چهاردهمین جشنواره ورزشی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران پایان یافت

مراسم اختتامیه هفدهمین جشنواره ورزشی دانشجویان و چهاردهمین جشنواره ورزشی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران برگزار شد.

اختتامیه هفدهمین جشنواره ورزشی دانشجویان و چهاردهمین جشنواره ورزشی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران برگزار می‌شود

اختتامیه هفدهمین جشنواره ورزشی دانشجویان و چهاردهمین جشنواره ورزشی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران برگزار می‌شود

اختتامیه هفدهمین جشنواره ورزشی دانشجویان و چهاردهمین جشنواره ورزشی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران به طور هم‌زمان با حضور رئیس دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

مسابقات شطرنج چهاردهمین جشنواره ورزشی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران برگزار شد

مسابقات شطرنج چهاردهمین جشنواره ورزشی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران برگزار شد

مسابقات شطرنج انفرادی و تیمی چهاردهمین جشنواره ورزشی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران، روزهای ۲۷ و ۲۸ فروردین ۱۳۹۸، در باشگاه دانشجویان برگزار شد.