مطالب مرتبط با کلید واژه

معرفی کتاب


معرفی کتاب: فن‌آوری گاز طبیعی مایع

معرفی کتاب: فن‌آوری گاز طبیعی مایع

روابط عمومی دانشگاه تهران: کتاب «فن‌آوری گاز طبیعی مایع (مبانی، کاربردها و چشم‌انداز بازار)» عنوان کتابی است که دکتر علی وطنی استاد دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، سرپرست مؤلفان آن است.

ادامه مطلب
روایت خودنوشت مؤلف | معرفی کتاب: «جامعه‌شناسی تاریخی ایران؛ شکل‌گیری نظام ارباب غایب»

روایت خودنوشت مؤلف | معرفی کتاب: «جامعه‌شناسی تاریخی ایران؛ شکل‌گیری نظام ارباب غایب»

کتاب «جامعه‌شناسی تاریخی ایران: شکل‌گیری نظام ارباب غایب» اثر دکتر حمید عبداللهیان استاد گروه آموزشی ارتباطات اجتماعی توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر شد. در ادامه به معرفی این کتاب که به صورت روایتی خودنوشت از سوی مؤلف در اختیار روابط عمومی دانشگاه تهران قرار داده شده است، می‌پردازیم.

ادامه مطلب