واحدها

نشست تخصصی «بررسی تاریخ روسیه سیدمحمدعلی جمال‌زاده» در دانشگاه تهران برگزار می‌شود

نشست تخصصی «بررسی تاریخ روسیه سیدمحمدعلی جمال‌زاده» در دانشگاه تهران برگزار می‌شود

همزمان با یکصد و سی امین سالروز تولد سیدمحمدعلی جمال‌زاده نویسنده و تاریخ پژوه برجسته معاصر، نشست تخصصی «بررسی تاریخ روسیه سیدمحمدعلی جمال‌زاده» در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

اولین کنفرانس کارآفرینی اجتماعی با رویکرد گردشگری در دانشگاه تهران برگزار می‌شود

اولین کنفرانس کارآفرینی اجتماعی با رویکرد گردشگری در دانشگاه تهران برگزار می‌شود

رئیس اولین کنفرانس «کارآفرینی اجتماعی با رویکرد گردشگری» از برگزاری این کنفرانس در روز سه‌شنبه ۲۱ دی ماه ۱۴۰۰ با مشارکت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و کرسی یونسکو در کارآفرینی در دانشگاه ...