ترویج فضای مفهومی - آرشیو

پشتوانه و سرمایه اصلی هر دانشگاه، دانش‌آموختگان آن هستند

پشتوانه و سرمایه اصلی هر دانشگاه، دانش‌آموختگان آن هستند

رئیس دانشگاه تهران، در اولین گردهمایی دانش‌آموختگان ادوار، پشتوانه و سرمایه اصلی هر دانشگاه را دانش‌آموختگان آن توصیف کرد.