ترویج فضای مفهومی - آرشیو

مراسم افتتاحیه همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار برگزار شد

مراسم افتتاحیه همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار برگزار شد

همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار با حضور معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاون فرهنگی و معاون پژوهشی دانشگاه تهران ۲۰ آذر ۱۳۹۶ در دانشگاه تهران افتتاح شد.

نشست خبری همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار برگزار شد

نشست خبری همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار برگزار شد

نشست خبری همایش ملی «دانشگاه اخلاق مدار» با حضور معاون فرهنگی دانشگاه تهران و دکتر علی اکبر علیخانی، دبیر علمی همایش، ۱۸ آذر ۱۳۹۶ در دانشگاه تهران برگزار شد.