اخبار بین‌الملل - آرشیو

نشست «قانون‌گذاری جدید در حقوق اموال: در جستجوی اصول حقوقی و ثبات در حوزه حقوق اموال بلژیک»

نشست «قانون‌گذاری جدید در حقوق اموال: در جستجوی اصول حقوقی و ثبات در حوزه حقوق اموال بلژیک»

روابط عمومی دانشگاه تهران: مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران با هدف توسعه همکاری‌های علمی و بین‌المللی، نشست «قانون‌گذاری جدید در حقوق اموال: در جستجوی اصول حقوقی و ثبات در حوزه حقوق اموال بلژیک» را ...

انتخاب استاد دانشگاه تهران به‌عنوان عضو شورای اتحادیه بین‌المللی مطالعات جمعیتی

انتخاب استاد دانشگاه تهران به‌عنوان عضو شورای اتحادیه بین‌المللی مطالعات جمعیتی

روابط عمومی دانشگاه تهران: دکتر محمدجلال عباسی شوازی، استاد جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران، برای دومین‌بار به‌عنوان عضو شورای اتحادیه بین‌المللی مطالعات جمعیتی انتخاب شد.