راه‌اندازی مراکز پیشرفته - آرشیو

راه‌اندازی ایستگاه لرزه‌نگاری باند پهن نهاوند در استان همدان

راه‌اندازی ایستگاه لرزه‌نگاری باند پهن نهاوند در استان همدان

روابط عمومی دانشگاه تهران: مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران از راه اندازی ایستگاه لرزه‌نگاری باند پهن نهاوند واقع در استان همدان خبر داد.