معاونت‌ها - آرشیو

تاکید مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه تهران بر حرکت‌های اقناعی در زمینه پوشش

تاکید مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه تهران بر حرکت‌های اقناعی در زمینه پوشش

مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه تهران با اشاره به اولین رویداد مد و لباس که با همکاری کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دانشگاه تهران در محل باشگاه دانشجویان برگزار ...