معاونت‌ها - آرشیو

تعدادی از نشریات دانشجویی دانشگاه تهران در خرداد ماه به‌صورت الکترونیکی منتشر شدند

تعدادی از نشریات دانشجویی دانشگاه تهران در خرداد ماه به‌صورت الکترونیکی منتشر شدند

تعداد ۱۵ نشریه دانشجویی دانشگاه تهران در زمینه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، هنری، ادبی و ورزشی در خرداد ۱۳۹۹ به‌صورت الکترونیکی منتشر شدند.