مطالب مرتبط با کلید واژه

قانون مدنی نوین


نشست «قانون مدنی جدید چین (ظرفیت‌ها و مخاطرات یک قانون مدنی نوین)» برگزار شد
با هدف توسعه فعالیت‌های بین‌المللی؛

نشست «قانون مدنی جدید چین (ظرفیت‌ها و مخاطرات یک قانون مدنی نوین)» برگزار شد

روابط عمومی دانشگاه تهران: با هدف توسعه فعالیت‌های بین‌المللی، نشست «قانون مدنی جدید چین (ظرفیت‌ها و مخاطرات یک قانون مدنی نوین)» توسط مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران برگزار شد.

ادامه مطلب