مطالب مرتبط با کلید واژه

مزایده


اطلاعیه مزایده اجاره رستوران و تالارهای باشگاه دانشگاه تهران

اطلاعیه مزایده اجاره رستوران و تالارهای باشگاه دانشگاه تهران

روابط عمومی دانشگاه تهران: اداره کل طرح‌های عمرانی و پشتیبانی، طی اطلاعیه‌ای شرایط و نحوه شرکت در مزایده اجاره رستوران و تالارهای باشگاه دانشگاه تهران را اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است:

ادامه مطلب
اطلاعیه مزایده اجاره رستوران و تالارهای باشگاه دانشگاه تهران

اطلاعیه مزایده اجاره رستوران و تالارهای باشگاه دانشگاه تهران

روابط عمومی دانشگاه تهران: اداره کل طرح‌های عمرانی و پشتیبانی دانشگاه، طی اطلاعیه‌ای شرایط و نحوه شرکت در مزایده رستوران و تالارهای باشگاه دانشگاه تهران را اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است:

ادامه مطلب
اطلاعیه مزایده فروش آهن‌آلات و اثاثه اداری مرکز همایش‌های خزرآباد ساری

اطلاعیه مزایده فروش آهن‌آلات و اثاثه اداری مرکز همایش‌های خزرآباد ساری

روابط عمومی دانشگاه تهران: اداره کل طرح‌های عمرانی و پشتیبانی، طی اطلاعیه‌ای شرایط و نحوه مزایده فروش آهن‌آلات و اثاثه اداری مرکز همایش‌های خزرآباد ساری دانشگاه تهران را اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است:

ادامه مطلب
اطلاعیه مزایده فروش ضایعات و اثاثه اداری دانشکدگان ۲ فنی دانشگاه تهران

اطلاعیه مزایده فروش ضایعات و اثاثه اداری دانشکدگان ۲ فنی دانشگاه تهران

روابط عمومی دانشگاه تهران: اداره کل طرح‌های عمرانی و پشتیبانی، طی اطلاعیه‌ای شرایط و نحوه مزایده فروش ضایعات و اثاثه اداری دانشکدگان ۲ فنی دانشگاه تهران را اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است:

ادامه مطلب
اطلاعیه مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

اطلاعیه مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

روابط عمومی دانشگاه تهران: اداره کل طرح‌های عمرانی و پشتیبانی دانشگاه طی اطلاعیه‌ای شرایط و نحوه مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی را اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است:

ادامه مطلب
اطلاعیه مزایده عمومی تخریب، خاک‌برداری، حمل ضایعات و نخاله ساختمان دانشگاه تهران

اطلاعیه مزایده عمومی تخریب، خاک‌برداری، حمل ضایعات و نخاله ساختمان دانشگاه تهران

روابط عمومی دانشگاه تهران: اداره کل طرح‌های عمرانی و پشتیبانی طی اطلاعیه‌ای شرایط مزایده عمومی تخریب، خاک‌برداری، حمل ضایعات و نخاله ساختمان علوم زیستی دانشگاه تهران را اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است:

ادامه مطلب