آگهی مزایده / محل استقرار ۶ دستگاه فروش اتوماتیک مواد غذایی متعلق به دانشکدگان فنی

۰۹ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۰:۳۴ کد : ۳۲۷۵۲ آگهی مزایده / مناقصه
تعداد بازدید:۳۲

دانشگاه تهران در نظر دارد محل استقرار ۶ دستگاه فروش اتوماتیک مواد غذایی متعلق به دانشکدگان فنی خود را از طریق مزایده (مرتبه دوم) و به صورت اجاره واگذار نماید. لذا از متقاضیان گرامی دعوت می‌گردد با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir (شماره فراخوان ۵۰۰۱۰۹۳۱۹۷۰۰۰۱۲۱) حداکثر تا صبح روز ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.
شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر ۰۲۱۶۱۱۱۲۴۴۱

 

کلید واژه ها: مزایده


نظر شما :