آگهی مزایده / ۳۸۱۵۱ اصله نهال متعلق به مزرعه آموزشی و تحقیقاتی دانشکدگان علوم

۲۵ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۲:۵۷ کد : ۳۳۰۴۲ آگهی مزایده / مناقصه
تعداد بازدید:۲۳

دانشگاه تهران در نظر دارد ۳۸۱۵۱ اصله نهال متعلق به مزرعه آموزشی و تحقیقاتی دانشکدگان علوم خود را از طریق مزایده به صورت کلی و یکجا به فروش رساند. لذا از متقاضیان گرامی دعوت به عمل می‌آید حداکثر تا تاریخ سوم اسفند ماه با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir شماره فراخوان ۱۰۰۱۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰۱۰ مراجعه و ضمن کسب اطلاعات بیشتر نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.
شماره تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر ۰۲۱۶۱۱۱۲۴۴۱

 

کلید واژه ها: مزایده


نظر شما :