مطالب مرتبط با کلید واژه

مشارکت الکترونیک


«دولت همراه»، «دولت اجتماعی» و «دولت هوشمند» شاخصه‌های اصلی توسعه دولت الکترونیکی هستند / حکمرانی الکترونیکی یک سطح پیشرفته از به‌کارگیری تکنولوژی دیجیتال در اداره کشور است / مشارکت الکترونیکی باعث دیده شدن بیشتر نظرات مردم در سیاست‌گذاری می‌شود
سید محمدباقر جعفری، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران؛

«دولت همراه»، «دولت اجتماعی» و «دولت هوشمند» شاخصه‌های اصلی توسعه دولت الکترونیکی هستند / حکمرانی الکترونیکی یک سطح پیشرفته از به‌کارگیری تکنولوژی دیجیتال در اداره کشور است / مشارکت الکترونیکی باعث دیده شدن بیشتر نظرات مردم در سیاست‌گذاری می‌شود

روابط عمومی دانشگاه تهران: به‌دنبال متداول‌شدن تجارت الکترونیکی در سال‌های اخیر، پدیده نوین دیگری به نام دولت الکترونیک مطرح شده که مهم‌ترین ویژگی این پدیده، ایجاد بستری مناسب جهت ارائه خدمات با کمترین هزینه و بیشترین اثر می‌باشد که همواره مورد نیاز و دغدغۀ مردم و دولت‌ها بوده است. شروع ویروس کرونا در جهان، منجر به توجه ویژه و اساسی دولت‌ها به دولت الکترونیک شده است. مطالعه وضعیت کشورهای جهان در کنترل این بیماری نشان می‌دهد دولت‌هایی که از ابزارهای الکترونیکی بیشتری استفاده کرده‌اند، موفق‌تر بوده‌اند. وجود دولت الکترونیکی قوی و یکپارچه در کشور در زمان بحران همچنین کمک مؤثری برای کاهش آسیب‌ها نیز می‌تواند باشد.

ادامه مطلب