اخبار دانش‌ آموختگان - آرشیو

روایت یک زبان‌شناس درباره ضرورت حفظ زبان مادری در کودکان / زبان یک امر واحد و همگان‌ساز است / آفریده‌های زبانی، فرهنگ را خلق می‌کنند

روایت یک زبان‌شناس درباره ضرورت حفظ زبان مادری در کودکان / زبان یک امر واحد و همگان‌ساز است / آفریده‌های زبانی، فرهنگ را خلق می‌کنند

یک زبان‌شناس با بیان اینکه بخش جدی هویت فرهنگی ما زاییده نگاه زبانی ما نسبت به زبان مادری است، افزود: حفظ زبان مادری در کودکان می‌تواند بخشی از هویت شخصی، اجتماعی و فرهنگی آنها ...

اطلاعیه برگزاری هفدهمین نشست علمی دانش‌آموختگان دانشگاه تهران

اطلاعیه برگزاری هفدهمین نشست علمی دانش‌آموختگان دانشگاه تهران

روابط عمومی دانشگاه تهران: دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران، هفدهمین نشست علمی دانش‌آموختگان دانشگاه تهران را با موضوع «آیندۀ سرمایه‌های انسانی» برگزار می‌کند.

ویژگی‌های سازمان آموزش‌وپرورش نافع به روایت استاد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران / مسئولیت اجتماعی دانشگاه معطوف به مشارکت فعال در پیشرفت و توسعه اجتماعی است

ویژگی‌های سازمان آموزش‌وپرورش نافع به روایت استاد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران / مسئولیت اجتماعی دانشگاه معطوف به مشارکت فعال در پیشرفت و توسعه اجتماعی است

استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه تهران گفت: آموزش‌وپرورش نافع، نظامی پیچیده و درهم‌تنیده از عوامل داخلی و خارجی است که برون‌دادها و پیامدهای آن منجر به شکوفایی استعدادها و احساس رضایت در افراد و جامعه ...

اطلاعیه برگزاری شانزدهمین نشست علمی دانش‌آموختگان دانشگاه تهران

اطلاعیه برگزاری شانزدهمین نشست علمی دانش‌آموختگان دانشگاه تهران

روابط عمومی دانشگاه تهران: دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران، شانزدهمین نشست علمی دانش‌آموختگان دانشگاه تهران را با موضوع «زبان، فرهنگ و نقش دانشگاه تهران» برگزار می‌کند.

دانشگاه در ایجاد تعامل بین اخلاق و پژوهش تلاش کند/ صنعت نیازمند پژوهش در اخلاق حرفه‌ای است

دانشگاه در ایجاد تعامل بین اخلاق و پژوهش تلاش کند/ صنعت نیازمند پژوهش در اخلاق حرفه‌ای است

چهاردهمین نشست علمی دانش‌آموختگان دانشگاه تهران با موضوع «پژوهش و اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه» توسط دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران به صورت مجازی برگزار شد.

اطلاعیه برگزاری پانزدهمین نشست علمی دانش‌آموختگان دانشگاه تهران

اطلاعیه برگزاری پانزدهمین نشست علمی دانش‌آموختگان دانشگاه تهران

روابط عمومی دانشگاه تهران: دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران، پانزدهمین نشست علمی دانش‌آموختگان دانشگاه تهران را با موضوع «آموزش و پژوهش نافع» برگزار می‌کند.