اخبار هنری - آرشیو

مدیر کل خوابگاههای دانشگاه تهران؛  احیای سینمای تاریخی کوی دانشگاه گام بلندی در جهت  اعتلای هنر هفتم است

مدیر کل خوابگاههای دانشگاه تهران؛ احیای سینمای تاریخی کوی دانشگاه گام بلندی در جهت اعتلای هنر هفتم است

مدیر کل خوابگاههای دانشگاه تهران، احیای سینمای تاریخی کوی دانشگاه را گام بلندی در جهت گسترش و اعتلای هنر هفتم در محیطهای دانشجویی و منطقه برشمرد.