اخبار هنری - آرشیو

برگزاری نمایشگاه عکس کانون جهادی السابقون باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران

برگزاری نمایشگاه عکس کانون جهادی السابقون باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران

نمایشگاه عکسی با عنوان «به روشنی آفتاب سیستان و گرمی آغوش بلوچستان» توسط کانون جهادی السابقون باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران به مناسبت هفته معلم، ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، در فضای روبه‌روی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار ...