حوزه پزشکی و درمان - آرشیو

دانشگاه تهران موفق به کسب رتبه نخست کانون‌های همیاران سلامت روان شد

دانشگاه تهران موفق به کسب رتبه نخست کانون‌های همیاران سلامت روان شد

روابط عمومی دانشگاه تهران: کانون دانشجویی همیاران سلامت روان دانشگاه تهران، موفق به کسب رتبه نخست کانون‌های همیاران سلامت روان دانشگاه‌های منطقه یک کشور شد.