دستاوردها / پایان‌نامه‌‌ها - آرشیو

راه‌اندازی ایستگاه موقت لرزه‌نگاری مشکین ‌دشت توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری

راه‌اندازی ایستگاه موقت لرزه‌نگاری مشکین ‌دشت توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری

یک ایستگاه لرزه‌نگاری باند پهن موقت در منطقه مشکین‌دشت توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران راه‌اندازی شد.