دستاوردها / پایان‌نامه‌‌ها - آرشیو

راه‌اندازی ایستگاه لرزه‌نگاری در زرند کرمان توسط دانشگاه تهران

راه‌اندازی ایستگاه لرزه‌نگاری در زرند کرمان توسط دانشگاه تهران

مرکز لرزه‌‌نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، برای پایش بهتر لرزه‌خیزی استان کرمان، یک ایستگاه لرزه‌نگاری باند‌پهن (Broad band seismic station) در حوالی شهرستان زرند نصب و راه‌اندازی کرد.