دستاوردها / پایان‌نامه‌‌ها - آرشیو

راه‌اندازی ایستگاه‌ لرزه‌نگاری در بوشهر توسط دانشگاه تهران

راه‌اندازی ایستگاه‌ لرزه‌نگاری در بوشهر توسط دانشگاه تهران

ایستگاه‌ لرزه‌نگاری دشتی در استان بوشهر، توسط مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران راه‌اندازی شد.