مطالب مرتبط با کلید واژه

بورسیه تحصیلی


مصوبه هیأت امنای دانشگاه تهران برای اعطای بورسیه تحصیلی به دانشجویان مستعد عراقی | نگاه‌مان به روابط ایران و عراق یک نگاه تمدنی و فرامرزی است
رئیس دانشگاه تهران خبر داد:

مصوبه هیأت امنای دانشگاه تهران برای اعطای بورسیه تحصیلی به دانشجویان مستعد عراقی | نگاه‌مان به روابط ایران و عراق یک نگاه تمدنی و فرامرزی است

رئیس دانشگاه تهران در جریان سفر به عراق، از ایجاد بسترهای قانونی برای اعطای بورسیه تحصیلی به دانشجویان مستعد و ممتاز عراقی خبر داد و گفت: موضوع اعطای بورسیه به دانشجویان مستعد عراقی به تصویب هیأت امنای دانشگاه تهران رسیده و شرایط و مصادیق اعطای این بورسیه در یک کمیته ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب