مطالب مرتبط با کلید واژه

مشاهیر و مفاخر


گفت‌وگو با دکتر محمود گلابچی، چهره ماندگار معماری و مهندسی راه و ساختمان
سلسله برنامه‌های «با مفاخر دانشگاه تهران» - ۶

گفت‌وگو با دکتر محمود گلابچی، چهره ماندگار معماری و مهندسی راه و ساختمان

«مفاخر و مشاهیر» برگ زرینی در تاریخ درخشان دانشگاه و نشان‌دهنده نقش و مشارکت بالای دانشگاه تهران در تحولات علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور از ابتدای تأسیس تاکنون می‌باشند.

ادامه مطلب
گفتگو با دکتر مهدی محقق، چهره ماندگار زبان و ادبیات فارسی
سلسله برنامه‌های «با مفاخر دانشگاه تهران» - ۵

گفتگو با دکتر مهدی محقق، چهره ماندگار زبان و ادبیات فارسی

روابط عمومی دانشگاه تهران: «مفاخر و مشاهیر» برگ زرینی در تاریخ درخشان دانشگاه و نشان دهنده نقش و مشارکت بالای دانشگاه تهران در تحولات علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور از ابتدای تأسیس تاکنون می‌باشند.

ادامه مطلب
گفتگو با دکتر جواد فیض، استاد ممتاز برق و کامپیوتر
سلسله برنامه‌های «با مفاخر دانشگاه تهران» - ۴

گفتگو با دکتر جواد فیض، استاد ممتاز برق و کامپیوتر

روابط عمومی دانشگاه تهران: «مفاخر و مشاهیر» برگ زرینی در تاریخ درخشان دانشگاه و نشان دهنده نقش و مشارکت بالای دانشگاه تهران در تحولات علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور از ابتدای تأسیس تاکنون می‌باشند.

ادامه مطلب
گفتگو با استاد علی‌اکبر موسوی موحدی، چهره ماندگار عرصه بیوشیمی و بیوفیزیک
سلسله برنامه‌های «با مفاخر دانشگاه تهران» - ۳

گفتگو با استاد علی‌اکبر موسوی موحدی، چهره ماندگار عرصه بیوشیمی و بیوفیزیک

روابط عمومی دانشگاه تهران: «مفاخر و مشاهیر» برگ زرینی در تاریخ درخشان دانشگاه و نشان دهنده نقش و مشارکت بالای دانشگاه تهران در تحولات علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور از ابتدای تأسیس تاکنون می‌باشند.

ادامه مطلب
گفتگو با استاد منصور فلامکی، چهره ماندگار عرصه معماری
سلسله برنامه‌های «با مفاخر دانشگاه تهران» - ۲

گفتگو با استاد منصور فلامکی، چهره ماندگار عرصه معماری

روابط عمومی دانشگاه تهران: ««مفاخر و مشاهیر» برگ زرینی در تاریخ درخشان دانشگاه و نشان دهنده نقش و مشارکت بالای دانشگاه تهران در تحولات علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور از ابتدای تأسیس تاکنون می‌باشند.

ادامه مطلب
گفتگو با استاد بهرام عکاشه، پدر علم زلزله شناسی ایران
سلسله برنامه‌های «با مفاخر دانشگاه تهران» - ۱

گفتگو با استاد بهرام عکاشه، پدر علم زلزله شناسی ایران

روابط عمومی دانشگاه تهران: «مفاخر و مشاهیر» برگ زرینی در تاریخ درخشان دانشگاه و نشان دهنده نقش و مشارکت بالای دانشگاه تهران در تحولات علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور از ابتدای تأسیس تاکنون می‌باشند.

ادامه مطلب
نام‌گذاری خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران به نام مشاهیر و مفاخر این دانشگاه

نام‌گذاری خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران به نام مشاهیر و مفاخر این دانشگاه

روابط عمومی دانشگاه تهران: «کمیسیون نام‌گذاری و تغییر نام معابر و اماکن عمومی» شورای شهر تهران تعدادی از خیابان‌ها و معابر اطراف دانشگاه تهران را به نام مشاهیر و نخبگان دانشگاه تهران تغییر داد.

ادامه مطلب