مطالب مرتبط با کلید واژه

رسیدگی به شکایات و انتقادات


سیستم تماس دانش‌بنیان بومی جایگزین رقبای خارجی خود شد
به همت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران؛

سیستم تماس دانش‌بنیان بومی جایگزین رقبای خارجی خود شد

روابط عمومی دانشگاه تهران: شرکت دانش بنیان راهکار سرزمین هوشمند، مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با طراحی و پیاده سازی پلتفرم مرکز تماس iWin، توانست این پلتفرم را جایگزین نمونه‌های خارجی در کشور کند که در ادارات و سازمان‌ها از آنها استفاده می‌شود.

ادامه مطلب