مطالب مرتبط با کلید واژه

گزارش عملکرد رئیس دانشگاه تهران


گزارش توصیفی-تحلیلی رئیس دانشگاه تهران از عملکرد دانشگاه در سال ۱۳۹۹
سلسله گزارش‌های عملکرد ۹۹ - ۱

گزارش توصیفی-تحلیلی رئیس دانشگاه تهران از عملکرد دانشگاه در سال ۱۳۹۹

روابط عمومی دانشگاه تهران: رئیس دانشگاه تهران در گزارشی توصیفی-تحلیلی که از سوی روابط عمومی این دانشگاه منتشر شده، روایتی از عملکرد بخش‌های مختلف دانشگاه در سال ۱۳۹۹ در دو بخش و یازده زیرمجموعه ارائه کرده است.

ادامه مطلب