مطالب مرتبط با کلید واژه

اسفند


ماه نوشت رخدادهای اسفند دانشگاه تهران

ماه نوشت رخدادهای اسفند دانشگاه تهران

روابط عمومی دانشگاه تهران: اسفند، پایان یک سال و نویدبخش بهار است. در این گزارش، مهراوه تقی زاده، دانشجوی کارشناسی ارتباطات، اسفند دانشگاه تهران که پر از رویداد و اخبار خوش و توأم با پویایی و دستاوردهای علمی بود را برایتان روایت می‌کنیم.

ادامه مطلب