مطالب مرتبط با کلید واژه

مشاهیر زن


نگاهی به بیوگرافی و سوابق مشاهیر زن در دانشگاه تهران
ویژه گرامیداشت مقام زن

نگاهی به بیوگرافی و سوابق مشاهیر زن در دانشگاه تهران

روابط عمومی دانشگاه تهران: «مفاخر و مشاهیر» برگ زرینی در تاریخ درخشان دانشگاه تهران و نشان دهنده نقش و مشارکت بالای دانشگاه تهران در تحولات علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور از ابتدای تأسیس در سال ۱۳۱۳ (۱۹۳۴ م) تا کنون می‌باشد.

ادامه مطلب