مطالب مرتبط با کلید واژه

شورای عالی سیاستگذاری اخلاق حرفه‌ای


معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه؛ دوره کارهای شعاری به سر رسیده است
در جلسه هم‌اندیشی استادان مشاوره فرهنگی و علمی

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه؛ دوره کارهای شعاری به سر رسیده است

روابط عمومی دانشگاه تهران: معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با تأکید اینکه دوره کارهای شعاری به سر رسیده است، گفت: «در حوزه فرهنگی، زیان‌های بسیاری از شعارهای مدیران مختلف دیده‌ایم، از ابتدای مسئولیت به دنبال آن بودم که در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی کارهای زیربنایی و زیرساختی انجام شود تا تأثیر آنها فقط در معاونت فرهنگی نباشد، بلکه بتوانیم فرایندی ادامه‌دار و جریان‌ساز ایجاد کنیم».

ادامه مطلب