مطالب مرتبط با کلید واژه

آبان


ماه‌ نوشتی از رخدادهای آبان ماه در دانشگاه تهران

ماه‌ نوشتی از رخدادهای آبان ماه در دانشگاه تهران

روابط عمومی دانشگاه تهران: اگر شما دانشگاه تهرانی هستید و یا اخبار دانشگاه تهران را دنبال می‌کردید، اما به هر دلیلی سر رشته اخبار و رویدادهای این ماه را از دست دادید، نگران نباشید. م. تقی زاده، دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی در این گزارش مروری دارد بر آنچه که در آبان ماه در دانشگاه گذشت.

ادامه مطلب