مطالب مرتبط با کلید واژه

آموزش‌های الکترونیکی


از فعالیت‌های دانشگاه تهران در حوزه آموزش‌های الکترونیکی تقدیر شد
با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران:

از فعالیت‌های دانشگاه تهران در حوزه آموزش‌های الکترونیکی تقدیر شد

روابط عمومی دانشگاه تهران: در نشستی با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، از فعالیت‌های دانشگاه تهران در حوزه آموزش‌های الکترونیکی قدردانی شد و لوح تقدیر بیست و دومین جشنواره شهید رجایی به دانشگاه تهران اعطا شد.

ادامه مطلب