مطالب مرتبط با کلید واژه

اندیشه فیلسوفان


جای ژرف‌اندیشی در زندگی امروز بشر خالی است / فلسفه همواره راهنمای فکر و عمل اروپاییان بوده است / فیلسوفان هیچگاه در ایران جایگاه مستحکمی نداشتند
دکتر حمید طالب‌زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

جای ژرف‌اندیشی در زندگی امروز بشر خالی است / فلسفه همواره راهنمای فکر و عمل اروپاییان بوده است / فیلسوفان هیچگاه در ایران جایگاه مستحکمی نداشتند

روابط عمومی دانشگاه تهران: دکتر سید حمید طالب‌زاده، پژوهشگر فلسفه و استاد تمام گروه فلسفه دانشگاه تهران است. تالیف کتاب‌های گفت‌وگویی میان هگل و فیلسوفان اسلامی؛ صیرورت، دیالکتیک و ایده‌آلیسم؛ ن‍ی‍چ‍ه و پ‍رس‍ش م‍اب‍ع‍دال‍طب‍ی‍ع‍ه، فلسفه: آشنایی با فلسفه اسلامی دوره پیش‌دانشگاهی رشته‌های علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی، فلسفه سال سوم دبیرستان(رشته علوم انسانی)؛ ترجمه هستی در اندیشه فیلسوفان، و تاریخ فلسفه اسلامی و مقالات بسیاری در حوزه فلسفه از آثار ایشان است.

ادامه مطلب