مطالب مرتبط با کلید واژه

معرفت‌شناسی


سه‌گانه «بحران» در نظام آموزشی جدی است / تربیت استاد مهم‌تر از تربیت دانشجو است / مصرف بدون جایگزین سرمایه‌های انسانی، اسفناک است / رهبران سیاسی و اقتصادی از تفکر فلسفی اجتناب می‌کنند
دکتر غفاری، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

سه‌گانه «بحران» در نظام آموزشی جدی است / تربیت استاد مهم‌تر از تربیت دانشجو است / مصرف بدون جایگزین سرمایه‌های انسانی، اسفناک است / رهبران سیاسی و اقتصادی از تفکر فلسفی اجتناب می‌کنند

روابط عمومی دانشگاه تهران: دکتر حسین غفاری، پژوهشگر و عضو هیأت علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران است. از مهمترین آثار ایشان می‌توان به معرفت‌شناسی در فلسفه اسلامی؛ تشیع کمال دین، دین کامل، نقد و نظری بر بنیادگرایی دینی؛ حتی مطلع الفجر- تبیین جایگاه وجود شناختی لیلة القدر؛ معجزه عاشورا؛ در سراشیبی به سوی گومورا، لیبرالیسم مدرن و افول آمریکا (ترجمه)؛ بررسی انتقادی و تطبیقی فلسفه نظری کانت: بررسی مبادی فلسفه نقادی و بحثی در ماهیت و امکان قضایای ترکیبی پیشینی؛ جدال با مدعی؛ و … اشاره کرد.

ادامه مطلب