مطالب مرتبط با کلید واژه

دائرةالمعارف تشیع


رئیس دانشگاه تهران: عالمان و اندیشمندان پشتوانه و میراث فرهنگی ملت‌ها هستند
در آئین نکوداشت دکتر محقق

رئیس دانشگاه تهران: عالمان و اندیشمندان پشتوانه و میراث فرهنگی ملت‌ها هستند

روابط عمومی دانشگاه تهران: دکتر نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، با بیان اینکه ادیبان، عالمان و اندیشمندان پشتوانه و میراث فرهنگی ملت‌ها هستند، گفت: «یک ملت وقتی ملت خواهد بود که موضوعاتی برای افتخار کردن و تعامل داشته باشد. ادیبان و عالمان برای ما فرهنگ می‌سازند، افتخار می‌آفرینند، تعامل و با هم بودن را تعلیم می‌دهند و آنان پشتوانه تمدن‌ها و ملت‌ها هستند».

ادامه مطلب