نحوه حضور کارمندان دانشگاه از تاریخ ۹۹/۰۷/۱۳ لغایت ۹۹/۰۷/۱۸

تعداد بازدید:۴۴۵۴

با توجه به بخشنامه شماره ۹۹/۳/۳۰۹۲۸ مورخ ۱۲ مهر ۱۳۹۹ استانداری تهران در خصوص تمدید محدودیت‌های ناشی از موج جدید ویروس کووید ۱۹، معاونت اداری و مالی دانشگاه تهران نحوه حضور کارمندان از تاریخ ۹۹/۰۷/۱۳ لغایت ۹۹/۰۷/۱۸ را به شرح ذیل اعلام کرد.

۱- رؤسا و معاونین اداری و مالی واحدها می‌توانند از ۱۳ مهر تا ۱۸ مهر ۱۳۹۹ با نظارت دقیق اجازه استفاده از دورکاری را برای کارمندان واحد مربوطه به صورت دو سوم ظرفیت دورکار و یک سوم حضور فیزیکی، به صورت چرخشی و با شرایط زیر برقرار نمایند:

الف) کارکنان بیش از ۵۵ سال سن، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای خاص یا آسیب پذیر و مادران دارای فرزند زیر ۶ سال در اولویت می‌باشند.

ب) کلیه کارکنان موظفند اصول بهداشتی و پروتکل‌های تعیین شده توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا از جمله استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی را در محل کار رعایت نمایند.

ج) ارائه خدمات واحدها به گونه‌ای تنظیم شود که انجام امور و پاسخگویی به ارباب رجوع با مشکل و محدودیت مواجه نشود.

د) کارمندان در روزهایی که دورکاری انجام می‌دهند موظف به ثبت دورکاری در سامانه حضور و غیاب هستند که باید توسط مدیر مافوق تأیید شود.

۲- ساعت کاری افرادی که به تشخیص مدیران و یا به صورت نوبتی، ملزم به حضور در محل کار می‌باشند طبق اعلام بخشنامه‌های قبلی از ساعت ۳۰:‏۷ تا ۳۰:‏۱۴ (با ۳۰ دقیقه شناور) است و کلیه شیفت‌ها با کاهش یک ساعت از پایان وقت اداری (با ۳۰ دقیقه شناور) برقرار می‌باشند.

کلید واژه ها: معاونت اداری و مالی کارکنان کرونا


( ۵۵ )

نظر شما :