مطالب مرتبط با کلید واژه

سازمان اقتصادی کوثر


تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه تهران و سازمان اقتصادی کوثر منعقد شد
در راستای حل مسائل صنعت و جامعه؛

تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه تهران و سازمان اقتصادی کوثر منعقد شد

رئیس دانشگاه تهران و مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در راستای انجام پژوهش برای رفع نیازهای این سازمان و همچنین بومی‌سازی محصولات و افزایش بهره‌وری سازمان اقتصادی کوثر، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

ادامه مطلب