مطالب مرتبط با کلید واژه

ارزیابی کیفیت


چهارمین جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عتف استان تهران برگزار شد
با حضور رئیس دانشگاه تهران؛

چهارمین جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عتف استان تهران برگزار شد

روابط عمومی دانشگاه تهران: با حضور دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، چهارمین جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان تهران برگزار شد.

ادامه مطلب
دانشگاه تهران به مرحله ارزیابی «یکپارچه و پیوسته» کیفیت رسیده است/ آئین‌نامه دورکاری کارکنان دانشگاه به زودی نهایی می‌شود/ عنوان «دانشکدگان» برای پردیس‌های غیرخودگردان دانشگاه تصویب شد/ تمامی ظرفیت‌های دانشگاه برای برگزاری انتخابات باشکوه آماده است
در دومین جلسه «شورای دانشگاه» تهران در سال ۱۴۰۰ اعلام شد

دانشگاه تهران به مرحله ارزیابی «یکپارچه و پیوسته» کیفیت رسیده است/ آئین‌نامه دورکاری کارکنان دانشگاه به زودی نهایی می‌شود/ عنوان «دانشکدگان» برای پردیس‌های غیرخودگردان دانشگاه تصویب شد/ تمامی ظرفیت‌های دانشگاه برای برگزاری انتخابات باشکوه آماده است

روابط عمومی دانشگاه تهران: دومین جلسه «شورای دانشگاه» تهران در سال ۱۴۰۰ با حضور هیأت رئیسه، رؤسای واحدها، پردیس‌ها و مراکز وابسته دانشگاه روز چهارشنبه، برابر پنجم خرداد، در اتاق شورای سازمان مرکزی برگزار شد.

ادامه مطلب