مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشکده مهندسی مواد و متالورژی


دروس مهندسی متالورژی و مواد در سال تحصیلی جدید بر اساس سرفصل‌های جدید ارائه می‌شود | تجمیع گرایش‌های رشته مهندسی مواد در مقطع کارشناسی ارشد | برای حفظ جایگاه بین‌المللی نیازمند تجهیز آزمایشگاه‌ها هستیم
رئیس دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران خبر داد:

دروس مهندسی متالورژی و مواد در سال تحصیلی جدید بر اساس سرفصل‌های جدید ارائه می‌شود | تجمیع گرایش‌های رشته مهندسی مواد در مقطع کارشناسی ارشد | برای حفظ جایگاه بین‌المللی نیازمند تجهیز آزمایشگاه‌ها هستیم

رئیس دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران از بازنگری و طراحی مجدد سرفصل دروس رشته مهندسی مواد و تصویب سرفصل‌های جدید از سوی دانشگاه تهران و وزارت علوم خبر داد و گفت: این بازنگری با هدف ارتقای کیفیت آموزشی انجام شد و دروس دانشکده مهندسی متالورژی و مواد در سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ بر اساس این بازنگری ارائه خواهد شد.

ادامه مطلب
استفاده از روش اندازه‌گیری نویز الکتروشیمیایی برای پایش و کنترل خوردگی خطوط لوله‌های انتقال نفت و گاز در دانشگاه تهران انجام شد
برای نخستین بار در کشور

استفاده از روش اندازه‌گیری نویز الکتروشیمیایی برای پایش و کنترل خوردگی خطوط لوله‌های انتقال نفت و گاز در دانشگاه تهران انجام شد

روابط عمومی دانشگاه تهران: برای نخستین بار در کشور محققان دانشگاه تهران موفق به استفاده از روش اندازه‌گیری نویز الکتروشیمیایی برای پایش و کنترل خوردگی خطوط لوله‌های انتقال نفت و گاز شدند که در این روش اندازه‌گیری نویز توسط آنالیز نوسانات خود به خودی پتانسیل و جریان الکتروشیمیایی برای فلزی که در حال خورده شدن است و در شرایط غیر پلاریزه قرار دارد، انجام می‌گیرد.

ادامه مطلب
سخنرانی علمی توسط قطب علمی مواد در فناوری‌های کم مصرف انرژی برگزار می‌شود

سخنرانی علمی توسط قطب علمی مواد در فناوری‌های کم مصرف انرژی برگزار می‌شود

روابط عمومی دانشگاه تهران: قطب علمی مواد در فن‌آوری‌های کم مصرف انرژی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران با همکاری مرکز مشخصه‌یابی سخنرانی علمی با عنوان Multiscale characterization and modelling of polyurethane foams" برگزار می‌کند.

ادامه مطلب