مطالب مرتبط با کلید واژه

سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری


کلیات طرح ساماندهی جدید دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران تأیید شد | جزئیات طرح جدید شهر دانش دانشگاه تهران

کلیات طرح ساماندهی جدید دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران تأیید شد | جزئیات طرح جدید شهر دانش دانشگاه تهران

با تأیید کلیات طرح ساماندهی جدید دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران، پروژه‌های بارز مورد نیاز دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران از اواخر سال ۱۴۰۱ اجرایی می‌شود.

ادامه مطلب
گزارش عملکرد سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران
سلسله گزارش‌های عملکرد ۹۹ - ۱۱

گزارش عملکرد سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران

روابط عمومی دانشگاه تهران: سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری یکی از واحدهای سازمانی دانشگاه تهران است که به منظور تحقق اهداف و مأموریت‌های دانشگاه در چارچوب آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی دانشگاه تهران و ضوابط و مقررات مالی و اداری خاص که به تصویب هیئت امنا دانشگاه رسیده است، اداره می‌شود.

ادامه مطلب