مطالب مرتبط با کلید واژه

پروژه فناورانه و نوآورانه


چندین پروژه فناورانه و نوآورانه در بخش‌های مختلف دانشگاه تهران افتتاح شدند
با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری

چندین پروژه فناورانه و نوآورانه در بخش‌های مختلف دانشگاه تهران افتتاح شدند

روابط عمومی دانشگاه تهران: همزمان با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و بازدید ایشان از بخش‌های مختلف دانشگاه تهران، چندین پروژه فناورانه و نوآورانه مختلف افتتاح شدند.

ادامه مطلب