مطالب مرتبط با کلید واژه

سازمان بهداشت جهانی


نشست تخصصی دانشگاه بدون دخانیات از سوی معاونت دانشجویی دانشگاه تهران برگزار شد

نشست تخصصی دانشگاه بدون دخانیات از سوی معاونت دانشجویی دانشگاه تهران برگزار شد

روابط عمومی دانشگاه تهران: همزمان با هفته ملی بدون دخانیات و در آستانه روز جهانی «بدون دخانیات»، نشست تخصصی دانشگاه بدون دخانیات توسط معاونت دانشجویی دانشگاه تهران با همکاری دفتر نمایندگی سازمان بهداشت جهانی، دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم تحقیقات و فناوری، معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات و با مشارکت بیش از ۳۰۰ نفر از متخصصان و کارشناسان و رؤسای مراکز مشاوره و بهداشت دانشگاه، برگزار شد.

ادامه مطلب