مطالب مرتبط با کلید واژه

انتصاب


مسئول راه‌اندازی دانشکده امور مالیاتی و تجارت بین‌الملل دانشگاه تهران منصوب شد
طی حکمی از سوی دکتر مقیمی؛

مسئول راه‌اندازی دانشکده امور مالیاتی و تجارت بین‌الملل دانشگاه تهران منصوب شد جدید

رئیس دانشگاه تهران در حکمی دکتر هاشم آقازاده دانشیار دانشگاه تهران را به عنوان مسئول راه‌اندازی دانشکده امور مالیاتی و تجارت بین‌الملل دانشگاه تهران منصوب کرد.

ادامه مطلب
مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه تهران منصوب شد/ پنج مأموریت مهم در حوزه برنامه‌ریزی آموزشی
طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه؛

مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه تهران منصوب شد/ پنج مأموریت مهم در حوزه برنامه‌ریزی آموزشی

رئیس دانشگاه تهران در حکمی دکتر جعفر نوری یوشانلوئی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی را به عنوان مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه تهران منصوب کرد.

ادامه مطلب
سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه تهران منصوب شد/ ساختار سازمانی حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه تهران بازطراحی می‌شود

سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه تهران منصوب شد/ ساختار سازمانی حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه تهران بازطراحی می‌شود

رئیس دانشگاه تهران طی حکمی دکتر مهدی فکور ثقیه استاد دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران را به عنوان سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه تهران منصوب کرد.

ادامه مطلب
مسئولان راه‌اندازی دو دانشکده «حکمرانی» و «گردشگری» در دانشگاه تهران منصوب شدند
طی احکامی از سوی رئیس دانشگاه تهران؛

مسئولان راه‌اندازی دو دانشکده «حکمرانی» و «گردشگری» در دانشگاه تهران منصوب شدند

رئیس دانشگاه تهران در احکام جداگانه‌ای، مسئولان راه‌‌اندازی دو دانشکده جدید دانشگاه تهران با عناوین «دانشکده حکمرانی» و «دانشکده گردشگری» را منصوب کرد.

ادامه مطلب
دکتر ذاکر اصفهانی رئیس پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران شد
طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه تهران؛

دکتر ذاکر اصفهانی رئیس پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران شد

رئیس دانشگاه تهران در حکمی دکتر علی‌رضا ذاکر اصفهانی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران را به عنوان رئیس پردیس بین‌الملل کیش دانشگاه تهران منصوب کرد.

ادامه مطلب
رئیس مرکز فناوری‌های دیجیتالی و سرپرست مرکز یادگیری الکترونیکی و مدیریت دانش دانشگاه تهران منصوب شد

رئیس مرکز فناوری‌های دیجیتالی و سرپرست مرکز یادگیری الکترونیکی و مدیریت دانش دانشگاه تهران منصوب شد

روابط عمومی دانشگاه تهران: با حکم سرپرست دانشگاه تهران، دکتر بابک سهرابی یورتچی، استاد دانشکده مدیریت، به‌عنوان رئیس مرکز فناوری‌های دیجیتالی و سرپرست مرکز یادگیری الکترونیکی و مدیریت دانش منصوب شد.

ادامه مطلب