مطالب مرتبط با کلید واژه

مرکز تقویم


شروع سال ۱۴۰۰ شمسی، آغاز قرن جدید نیست
مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران؛

شروع سال ۱۴۰۰ شمسی، آغاز قرن جدید نیست

روابط عمومی دانشگاه تهران: مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، بر اساس محاسبات صورت گرفته اعلام کرد که شروع سال ۱۴۰۰ شمسی، به معنای آغاز قرن جدید هجری خورشیدی نیست.

ادامه مطلب