مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشکده مطالعات جهان


پژوهش دانشیار دانشگاه تهران درباره تأثیر نحوه بهره‌برداری از منابع طبیعی در احیای سبز اقتصادی

پژوهش دانشیار دانشگاه تهران درباره تأثیر نحوه بهره‌برداری از منابع طبیعی در احیای سبز اقتصادی

پژوهش عضو هیأت علمی دانشگاه تهران درباره اقتصاد کشورهای بریکس (BRICS)، نشان از اهمیت اثربخشی در بهره‌برداری از منابع طبیعی در احیای اقتصادی سبز (green economic recovery) دارد.

ادامه مطلب
کتاب «مقدمه‌ای بر رسانه‌های دیجیتال» ترجمه دکتر محمدرضا سعیدآبادی منتشر شد

کتاب «مقدمه‌ای بر رسانه‌های دیجیتال» ترجمه دکتر محمدرضا سعیدآبادی منتشر شد

کتاب مقدمه‌ای بر رسانه‌های دیجیتال، تألیف الساندر دلفانتی و آدام آرویدسون، با ترجمة دکتر محمدرضا سعیدآبادی عضو هیات علمی گروه مطالعات اروپا دانشگاه تهران و طیبه حسینی، توسط انتشارات دانشگاه تهران در بهار ۱۴۰۱ منتشر شد.

ادامه مطلب